Каталог на курсовете

Основен курс

В Основния курс ще се запознаете с основните понятия в кабала, включително развитие на желанията, програмата за развитие на човечеството, възприятие на реалността и свобода на волята. Опитни преподаватели ще Ви помогнат да разберете силите, които карат светът да се развива от създаването си до днес, и как тези сили продължават да ни развиват. По време на всеки клас ще можете да задавате въпроси по темата.

Основният курс Ви дава основите, от които се нуждаете, за да продължите заниманията си по кабала, като Ви учи как да прилагате тези концепции на практика.

Изисквания: Няма

Продължителност:  10 седмици
 

Среден курс

В Средния курс по кабала ще продължите с по-задълбочено изучаване на кабалистичните материали и статии, свързани с ролята на обществото и обкръжението в кабала. Концепцията за работа в група ще бъде представена като един от начините, по които човек може да използва обкръжението си, за да напредва по-бързо. Освен това, ще започнете да изучавате структурата на създанието, изследвайки нишката от събития, започващи от първоначалния замисъл на създанието до духовното събитие, известно като „разбиване на съсъдите" и до създаването на нашия свят.

Изисквания: преминат Основен курс

Продължителност:  10 седмици
 

Напреднал курс

Напредналият курс е подготовка за това, да приложите наученото на практика. Освен това, ще започнете да навлизате дълбоко в изучаването на кабала заедно със завършили курса ученици.

Изисквания: преминати Основен и Среден курс

Продължителност:  10 седмици
 

Преподаватели

Преподавателите в ЕОЦ са напреднали ученици на проф. Михаел Лайтман, който продължава традицията на преподаване, започнала с Авраам преди хиляди години. Учебната програма е базирана на източници от най-великите кабалисти – Зоар, трудовете на Ари, трудовете на Баал а-Сулам. Преподавателите ще бъдат Вашите водачи, ще Ви помогнат да разберете концепциите и езика, необходими за напредъка по личния Ви път.

Проф. Лайтман изрязва голяма заинтересованост от курсовете в  ЕОЦ и понякога ще преподава уроци или ще представя материали, специално подготвени за учениците в Учебния център. В рамките на учебния процес ще развиете основата, необходима за да учите директно с проф. Лайтман и да гледате уроците му, които се излъчват от „Бней Барух" и се гледат от хиляди ученици по света.

Register

Donate