Преглед на курсовете

Европейски учебен център – Конспект на първи семестър
 

Урок 1

 • От къде сме дошли и къде отиваме – разкриване тайните на кабала
 • Общо въведение в мъдростта на кабала
   

Урок 2

 • Тайната на вечното щастие и ключът за неговото постигане
 • Учебник за основите на творението
   

Урок 3

 • Любовта – общият закон на природата
 • Духовно развитие по степените на любовта
   

Урок 4

 • Езикът на кабала
 • Ключът за работа с автентичните кабалистични текстове
   

Урок 5

 • Свобода на волята
 • Живот над свойството получаване и свойството отдаване
   

Урок 6

 • Корените на творението
 • Четири стадия на пряка светлина
   

Урок 7

 • Възприятие на реалността
 • Разкриване на висшия свят
   

Урок 8

 • Няма никой освен Него
 • Работата на кабалиста по отношение на Твореца
   

Урок 9

 • „Нов живот"
 • Силата на обединение като основа за изграждане на бъдещето общество
   

Урок 10

 • Обобщение

Register

Donate