Кабалистични автори

 

Присъединете се към автентичната кабала чрез трудовете на Баал а-Сулам, Рабаш и Рашби. Тези автори, избрани сред други от миналото, са съхранили за нас истинския научен подход към изследването на произхода на човека, неговата цел в живота и метода за постигане на възприятие на реалността над петте сетива на тялото. Особено трудовете на Баал а-Сулам, които са предназначени за днешната генерация и говорят на език, който по най-добрия начин илюстрира пътя, позволяващ ни да се задълбочим в изучаването на целта на съществуването.

 

Baal HaSulamРав Йехуда Лейб а-Леви Ашлаг (1884-1954) е известен като Баал а-Сулам (Господарят на Стълбата) за своите коментари „Сулам" (стълба) на книгата Зоар. Баал а-Сулам е посветил живота си на интерпретиране и обновяване на мъдростта на кабала, разпространяването ѝ в Израел и в целия свят. Той е разработил уникален метод за изучаване на кабала, чрез който всеки човек може да се потопи в дълбините на реалността, да открие своите корени и цел на съществуване.
Baruch Shalom HaLevi AshlagРав Барух Шалом а-Леви Ашлаг (Рабаш) е син и наследник на най-великия кабалист от поколението, Баал а-Сулам. Рабаш е бил плодовит автор, който е пренаписал материалите на баща си във форма, която светът би могъл да разбере. Днес имаме възможност да напредваме по метода на Баал а-Сулам само благодарение на Рабаш. Освен това, Рабаш е направил революционна крачка към отваряне на кабала за всеки интересуващ се, въпреки принципите на хасидското общество, в което е живял. През последните 12 години от живота на Рабаш, негов студен и личен асистент е бил Михаел Лайтман. Др. Лайтман продължава линията на обучение по автентична кабала, достигнала до нашето поколение благодарение на Баал а-Сулам и неговия син Рабаш.
Rabbi Shimon Bar-YochaiРаби Шимон Бар-Йохай (Рашби), автор на книгата Зоар (Сияние), е велик мъдрец от 2-ри век от н.е. Името на Рашби е свързано с много легенди и е споменато в Талмуд и Мидраш, свещените еврейски писания от неговото време. Той е бил ученик на най-великия кабалист от това време Раби Акива, жестоко екзекутиран от римляните. Рашби се е крил в пещера със своя син в продължение на 13 години, докато е станало възможно безопасното му завръщане. След това той е събрал 9 ученика, които му помагали в написването на книгата Зоар. Баал а-Сулам описва Рашби и неговите ученици като единствените, които са постигнали съвършенството, 125-те духовни стъпала, които завършват поправянето на душата.
Michael LaitmanПроф. Mихаел Лайтман (1946-) е основател и президент на Образователния и Научен Институт по Кабала „Бней Барух", чиято цел е преподаване и разпространение на мъдростта на кабала. Той е професор по Онтология, има докторска степен по Философия и Кабала, а също и магистър по био-кибернетика. След продължително търсене на място, където би могъл да изучава сложната система на реалността, др. Лайтман най-накрая намира своя учител - кабалиста Рав Барух Шалом Ашлаг (Рабаш), първородния син и продължител на великия кабалист Баал а-Сулам (виж по-горе). През следващите 12 години, 1979-1991, той е неотклонно с Рабаш, до неговата смърт.
Проф. Лайтман е бил личен асистент, секретар и ученик на Рабаш. Окуражаван от него, той пише и публикува своите първи три книги през 1983 година. След смъртта на Рабаш, др. Лайтман започва да развива знанията, които е придобил, и да ги разпространява открито, както Рабаш го е инструктирал. През 1991 година, той основава Бней Барух, група от ученици по кабала, които прилагат ежедневно наследството на Баал а-Сулам и Рабаш. Днес Бней Барух е прераснал в обширна международна организация с хиляди ученици от цял свят, които изследват, изучават и разпространяват мъдростта на кабала.

Register

Donate