Seznam kurzů

Základy kabaly

Kurz Základů kabaly Vás seznámí s hlavními kabalistickými koncepty včetně evoluce tužeb, operačního programu lidstva, vnímání reality a svobodné vůle. Zkušení instruktoři Vám pomohou porozumět silám, které jsou příčinou vývoje světa od jeho počátečního stvoření až po současnost, a jak tyto síly pokračují v tom, aby nás poháněly vpřed. Každá hodina Vám poskytuje příležitost ptát se instruktorů, zatímco jsou koncepty vykládány a vysvětlovány.

Kurz Základů kabaly Vám dá základy, které potřebujete pro pokračování svých kabalistických studií a učíte se, jak tyto koncepty převést do praxe.

Podmínky: žádné

Délka trvání:  10 týdnů

 

Kabala středně pokročilí

V kurzu středně pokročilých se ponoříte do kabalistických článků, které se zaměřují především na roli, kterou v kabale sehrává společnost. Bude představen koncept skupinové práce společně se způsoby, jakými lze využít svou společnost k uvědomění si cílů studia rychleji. Navíc začnete se studiem struktury stvoření a budete zkoumat řetězec událostí od počáteční myšlenky stvoření přes duchovní událost známou coby "rozbití nádob" až dolů ke stvoření našeho světa.

Předpoklady: Základy kabaly

Délka trvání:  10 týdnů

 

Kabala pokročilí

Kurz pokročilí je přípravou, jak uvést koncepty, které jste se naučili, do praxe. Kromě toho se začnete účastnit s velice zkušenými studenty hloubkových studií kabaly.

Předpoklady: Základy kabaly a Kabala středně pokročilí

Trvání: 10 týdnů

 

Instruktoři kurzu

Instruktoři Vzdělávacího centra kabaly jsou pokročilí studenti Dr. Michaela Laitmana, který pokračuje v tradici výuky, kterou započal Abraham před tisíci lety. Studijní program je založen na pramenech největších kabalistů všech dob: Zoharu, pracech Ariho a spisech Baal HaSulama. Instruktoři budou Vašimi průvodci a pomohou Vám porozumět pojetí a jazyku potřebnému k tomu, abyste na Vaší cestě pokročili.

Dr. Laitman má na Vzdělávacím centru kabaly osobní zájem a občas bude dávat hodiny nebo probírat materiál, zaměřený především na studenty Vzdělávacího centra kabaly. Během studijního procesu budete rozvíjet základy potřebné ke studiu přímo s Dr. Laitmanem při sledování jeho lekcí, které jsou vysílány z Bnej Baruchu a sledovány mnoha tisíci studenty na světě.

Register

Donate