Obsah kurzů

 

 Základní principy moudrosti kabaly

– Úvod do kabaly

– Kdo jsme? Odkud jsme se tu vzali? Kam směřujeme?

– Historie moudrosti kabaly

Chápání reality

– Skutečnost nebo sen?

– Opravdová realita

Jazyk kabaly

– Zákon kořene a větve

– Správný přístup k učení

– Kabalistické zdroje

Svobodná volba

– Máme svobodnou vůli?

– Vliv prostředí

Světy a duše

– Čtyři fáze přímého světla

– Světy nápravy

Evoluce tužeb

– Odkud přicházejí Vaše myšlenky a přání? Jak je můžete optimálně užívat?

– Charakterizace lidských tužeb

– Ego a správné používání ega

Duchovní práce člověka

– Jeden zákon: Jednota v přírodě

– Nezávislost stvoření

Metodika studia kabaly

– Základní principy metody

– Proces učení

– Objevení moudrosti kabaly 

Register

Donate