This webcontent page was created purely for javascript that hides the Self-Study nav menu for languages that does not have video series

THis text is hidden by CSS rule, and the page can be found in Control Panel

Self Study

 
 
 

 

 

 

 

Video série Odhalená kabala

Tato série 16ti videí pokrývá základy kabaly v jasné, jednoduché formě. Každá lekce je dlouhá přibližně 25 minut. Tato video série poskytuje výborný základ pro další studium.