Služby studentům

Vzdělávací centrum kabaly Bnej Baruch nabízí studentům kromě lekcí živě i mnoho služeb. Tyto služby jsou navrženy tak, aby Vám pomohly navázat spojení s ostatními studenty, vyučovanou látkou a s širší komunitou Bnej Baruch.

  • Fórum otázek a odpovědí (Facebookové skupiny)Fórum Q&A je k dispozici 24 hodin denně, a umožňuje Vám pokládat otázky o materiálu, kdykoli ve Vás vyvstanou. Instruktoři a pokročilí studenti Vám poskytnou odpovědi založené na učení kabalistů. Kromě toho otázky od ostatních studentů mohou obohatit  Vaše vlastní vzdělávací zkušenosti tím, že přinášejí na materiál jiný pohled. 
  • Archiv Vzdělávacího centra kabaly: Všechny lekce jsou zaznamenány a vystaveny v archivu lekcí. Zmeškáte-li hodinu, nebo pokud si jednoduše přejete shlédnout materiál opakovaně, máte přístup k archivu v kteroukoli dobu a můžete si zde shlédnout či stáhnout lekce.
  • Kabala knihovnaBnej Baruch udržuje nejobsáhlejší knihovnu autentického kabalistického materiálu na světě. Všechny materiály na hodiny jsou k dispozici v knihovně, a mnoho dalších. Neváhejte prozkoumat knihovnu ve svém volném čase a přečíst si cokoli Vás zaujme. Navštívit Kabala knihovnu nyní
  • Kabala kongresNepovinný 3 denní víkend, kdy můžete studovat s Ravem Laitmanem a setkat se se svými spolužáky a ostatními studenty z celého světa.

Register

Donate