Co je kabala?

Podle moudrosti kabaly se realita skládá ze dvou sil či vlastností: přání dostávat a přání dávat, také známé jako Stvořitel. Moudrost kabaly je vědecký nástroj ke studiu těchto dvou sil, které jsou základem všeho kolem nás. 

Zkoumáme náš svět za použití přírodních věd jakými jsou fyzika, chemie a biologie. Přírodní vědy však studují pouze fyzický svět, který vnímáme našimi pěti smysly. Abychom skutečně porozuměli světu, ve kterém žijeme, potřebujeme výzkumný nástroj, který nám může pomoci prozkoumat skrytou oblast, kterou naše běžné smysly vnímat nemohou: svět ovládaný těmito dvěma silami přání. Tímto nástrojem je moudrost kabaly.

Proč teď?

Po mnoho staletí byla kabala "zakázaným" tématem, kterému se učilo jen pár vyvolených. Kabalisté si navíc drželi velký odstup, aby vytvořili historky, které by lidi odrazovaly od zkoumání učení. Proč se nyní kabala všude otevřeně vyučuje a studuje?

Jak kabalisté Rav Jehuda Ašlag, Vilna Gaon (AGRA) a mnoho dalších předních kabalistů předpovídalo, konec 20. století zaznamenal zásadní změnu v dějinách lidstva. Poprvé je lidstvo konfrontováno s globální povahou tohoto světa prostřednictvím takových aspektů, jakými jsou internet, ekonomika a změny životního prostředí - to abychom jmenovali jen některé. To je přesně ten čas, na který kabalisté čekali, protože kabala poskytuje nástroje jak fungovat v tomto novém, globálně propojeném světě.

Zákaz byl nyní zrušen a kabala je otevřena všem. Lidstvo je ve 21. století připraveno vidět, k čemu kabala skutečně je — vědecká, časem prověřená, empirická metoda k dosažení zcela nového způsobu přístupu k obojímu, k viděným i neviděným světům. 

Jak to ovlivní můj život?

Studium kabaly je fascinující cestou. Mění náš pohled na svět i lidi kolem nás, odhaluje aspekty uvnitř nás, o jejichž existenci jsme nevěděli. Je to cesta objevů, které ovlivňují všechny úrovně života: naše vztahy s rodinou, přáteli i spolupracovníky. Kabala velmi jednoduše tvrdí, že když víme, jak se spojit se Stvořitelem přímo bez mezičlánků, najdeme náš vnitřní kompas. To je cílem kabaly - pomoci nám vytvořit a udržet si přímé spojení se Stvořitelem. Pokud to dokážeme, nebudeme potřebovat další vedení. 

Vítejte do moudrosti kabaly!

Register

Donate