Objevte tajemství Zoharu

Zohar byl napsán, aby naplnil nové přání současnosti.

Z​ohar popsal současnou situaci lidstva již před 2 000 lety. Popisuje aktuální stav lidstva – rostoucí stres, deprese a globální problémy. Vysvětluje, že řešení těchto problémů leží v odhalení pravé reality, ve které se nacházíme. Ta se rodí z nového přání, jež nás dovede k neomezenému, trvalému naplnění. To je přání, které překračuje lidské já - sebestřednost, přání odhalit harmonii, která už v člověku potencionálně existuje, pokud si ji člověk uvědomí.  

Zohar byl napsán Rabim Šimonem Bar Jochajem a jeho devíti studenty, kteří všichni zasvětili své životy nalezení odpovědí na základní životní otázky. Tak společně dosáhli úplného obrazu reality. Napsali Zohar, aby nám v naší době pomohli naplnit toto nové přání. Je napsán v tajném jazyce, který zdánlivě obsahuje všechny druhy pověstí, obrazů a historických událostí. Abychom odhalili, o čem Zohar skutečně hovoří, je k textu potřeba vedení. Během tohoto studia, člověk projde vnitřními změnami, které rozvíjí další vnímání reality uvnitř člověka, což dané osobě umožní začít vidět duchovní svět popisovaný v Zoharu.

Register

Donate