Kabbalista szerzők

 

Csatlakozzon hozzánk az autentikus Kabbala kutatásában, Baal HaSulam, Rabash, és Rashbi írásain keresztül.  Ezek a Kabbalista szerzők, akik más, múltbeli Kabbalisták közül lettek kiválasztva, megőrizték a számunkra az ember eredetére, élete céljára, és a test öt érzékszervi érzékelésén túlmutató valóság kutatására vonatkozó, igaz, tudományos megközelítést. Baal HaSulam írásai kifejezetten a jelen generációhoz szólnak, egy olyan nyelven, amely a legjobban illusztrálja az utat, amely megadja számunkra a lehetőséget, hogy tanulmányozhassuk a létezés célját.

 

Baal HaSulamRabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag (1884-1954) aki Baal HaSulam néven ismert (A létra birtokosa) a Zohár Könyvéhez írt létra kommentárjai miatt. Baal HaSulam az életét a Kabbala bölcsessége fejlesztésének szentelte, terjesztve azt Izraelben és az egész világon. Egy egyedi módszert fejlesztett a Kabbala tanulmányozására, amely által bárki el tud merülni a valóság mélységeiben, fel tudja tárni a gyökereit és létezésének célját.
Baruch Shalom HaLevi AshlagRabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) aki a fia és követője volt generációja legnagyobb Kabbalistájának, Baal HaSulamnak.  Egy nagyon termékeny szerző volt, aki átértelmezte apjának az anyagait, hogy azok még érthetőbbé váljanak a világ számára. Azt a tényt, hogy képesek vagyunk előrehaladni Baal HaSulam módszerének használatával, Rabashnak köszönhetjük. Ezen túlmenően Rabbash, egy forradalmi lépést tett a Kabbala minden érdeklődő számára való kinyitásával, és tette mindezt, a környezetében élő haszid közösség tiltakozása ellenére. Életének utolsó 12 évében Michael Laitman a tanítványa volt, és a személyi asszisztense. Dr. Laitman folytatta Rabash autentikus Kabbala tanításainak vonalát, amely a korszakunkban Baal HaSulammal kezdődött.
Rabbi Shimon Bar-YochaiRabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi), a Zohár Könyvének szerzője (A Ragyogás Könyve) a II. században élő hatalmas bölcs volt. Rashbi nevéhez számtalan legenda kötődik, folyamatosan megemlítésre kerül a Talmudban és a Midrasban is, melyek az ő idejében szent szövegeknek számítottak már. Minden idők legnagyobb Kabbalistájának – Rabbi Akivának – volt a tanítványa, akit a rómaiak végeztek ki brutális kegyetlenséggel. Rashbi 13 évre elrejtőzött egy barlangban a fiával, ameddig biztonságossá nem vált a visszatérés. Közben maga köré gyűjtött 9 tanulót, akik segítették a Zohár Könyvének megírásában őt. Baal HaSulam úgy írta le Rashbit, és tanítványait, mint az egyetlen olyan teremtett lényekből álló csoportot, amely elérte a tökéletesség 125 fokozatát, és ezzel befejezte lelkének korrekcióját.
Michael LaitmanDr. Michael Laitman (1946-) a Bnei Baruch Kabbala Oktatási és Kutató Intézet alapítója és elnöke. Ez a szervezet a Kabbala bölcsességének oktatására és terjesztésére lett létrehozva. Dr. Laitman az ontológia professzora, és PhD fokozatot ért el a a Kabbala és a filozófia területének kutatásában is, ezen felül MSc fokozatot ért el a bio-kibernetika tudományában.  .
Egy hosszú kutatás után – amely arra a helyre irányult, ahol a valóság átfogó rendszerét tanulmányozhatta – Dr. Laitman végezetül rátalált a tanítójára, a nagy Kabbalistára Rabbi Baruch Shalom Ashlagra (Rabash), a hatalmas Kabbalista Baal HaSulam (lásd fentebb) elsőszülött fiára, és követőjére. Az ezt követő tizenkét évben 1979-1991 között, nem mozdult el Rabash mellől, egészen annak haláláig.
Dr. Laitman, mint Rabash személyi asszisztense, titkára és első tanítványa szolgálta mesterét. Rabash bátorítására írta meg és publikálta első könyvét 1983-ban. Rabash halála után, Dr. Laitman elkezdte továbbfejleszteni tudását, és amit megszerzett, nyíltan elkezdte terjeszteni, ahogy azt Rabash meghagyta a számára. 1991-ben megalapította a Bnei Baruch Kabbala Tanulói csoportot, amely Baal HaSulam és Rabash örökségét fordítja mindennapi, gyakorlati megvalósításba. Ma a Bnei Baruch, egy nemzetközi, extenzíven fejlődő szervezetté vált, sok ezer tanulóval világszerte, akik a tanuláson túl terjesztik is a Kabbala bölcsességét.

Register

Donate