Michaelis Laitmanas

Apie Michaelį Laitmaną

Michael LaitmanMichaelis Laitmanas įgijo filosofijos daktaro laipsnį Rusijos mokslų akademijos filosofijos institute, o biomedicininės kibernetikos magistro laipsnį Leningrado politechniniame institute. M. Laitmano didelis indėlis į kabalos mokslą lėmė tai, kad aukščiausia Rusijos Federacijos tarpdisciplininė akademinė atestacijos komisija suteikė jam ontologijos ir pažinimo teorijos profesoriaus vardą.

Be to, M. Laitmano intensyvūs jau tris dešimtmečius besitęsiantys kabalos mokslo tyrinėjimai pelnė pripažinimą tarp žinomų mokslininkų ir tyrėjų. Jis bendradarbiavo su garsiais mokslininkais nagrinėjant šiuolaikinio mokslo tendencijas, kabalos ir kvantinės fizikos ryšius.

M. Laitmanas, kaip lektorius, dažnai buvo kviečiamas skaityti pranešimus autentiškos kabalos tema tokiuose prestižiniuose tarptautiniuose forumuose kaip Pasaulio išminčių taryba ir Budapešto klubas. Be to, per pastaruosius dvejus metus jis skaitė paskaitas JAV, Kanadoje, Europoje, Rusijoje, Centrinėje  ir Pietų Amerikoje.

M. Laitmanas tęsia savo gyvenimo darbą reguliariai vesdamas kasdienes pamokas, kalbėdamas tiesioginėse TV laidose, kaip antai „Klausk kabalisto", ištisus metus dalyvaudamas viešose konferencijose, susitikimuose ir oficialiuose priėmimuose. M. Laitmanas, siekdamas visuomenei perteikti kabalos mokslą, išleido per trisdešimt knygų, parašė šimtus straipsnių, iš jo paskaitų paruošta 10 000 valandų vaizdo ir garso medžiagos. 

Išreikšdami pagarbą M. Laitmano žinioms ir atsidavimui kabalos mokymui, mokiniai vadina jį Ravu, t. y. Mokytoju.

Register

Donate