Kabalos autoriai

 

Prisijunkite prie autentiškos kabalos studijų nagrinėjant Baal Sulamo, Rabašo ir Rašbio raštus. Šie kabalistai išsaugojo mums tikrą, mokslinį požiūrį į žmogaus kilmę, jo gyvenimo tikslą, perteikė metodą, kaip atskleisti tikrovę, nesuvokiamą penkiais kūniškaisiais jutimo organais. Ypač Baal Sulamo raštai parašyti kalba, kuri dabartinei kartai geriausiai aiškina kelią ir leidžia gilintis į  egzistencijos tikslo studijavimą.

 

Baal HaSulamJehudis Ašlagas (1884-1954) yra žinomas Baal Sulamo („laiptų šeimininko") vardu dėl knygai „Zohar" parašyto komentaro „Sulam" („Laiptai"). Baal Sulamas pašventė savo gyvenimą kabalos mokslo aiškinimui ir atnaujinimui, skleidė jį Izraelyje ir visame pasaulyje. Jis sukūrė unikalų kabalos studijavimo metodą, pagal kurį kiekvienas žmogus gali nuodugniai ištirti tikrovę, atskleisti jos šaltinį ir mūsų egzistencijos tikslą.
Baruch Shalom HaLevi Ashlag Baruchas Ašlagas (Rabašas) buvo didžiojo kabalisto Baal Sulamo sūnus ir sekėjas. Jis buvo produktyvus rašytojas, savo tėvo tekstus pasauliui perteikęs suprantama forma. Rabašo dėka mes galime dvasiškai tobulėti naudodami Baal Sulamo metodiką. Be to, Rabašas nepaisydamas bendruomenės, kurioje gyveno, pasipriešinimo, žengė revoliucinį žingsnį ir atvėrė galimybę studijuoti kabalą visiems besidomintiesiems. Paskutiniuosius dvylika Rabašo gyvenimo metų  Michaelis Laitmanas buvo jo mokinys ir asmeninis padėjėjas. M. Laitmanas perėmė autentiškos kabalos mokymą, kurį mūsų kartai perdavė Baal Sulamas ir jo sūnus Rabašas.
Rabbi Shimon Bar-YochaiŠimonas bar Jochajus (Rašbis), knygos „Zohar" (zohar – švytėjimas) autorius, buvo didis išminčius, gyvenęs 2-ame mūsų eros amžiuje. Apie Rašbį sukurta daugybė legendų, jis yra nuolat minimas Talmude ir Midraše, to meto šventosiuose hebrajų tekstuose. Jis buvo didžiausio to meto kabalisto Akivos, žiauriai nužudyto romėnų, mokinys. Rašbis su savo sūnumi 13 metų slapstėsi oloje tol, kol tapo saugu grįžti namo. Tada jis surinko 9 mokinius, kurie padėjo jam parašyti knygą „Zohar". Baal Sulamas rašo, kad Rašbis ir jo mokiniai yra vieninteliai pakilę 125 dvasinio tobulėjimo pakopomis ir užbaigę savo sielų ištaisymą.  
Michael LaitmanMichaelis Laitmanas, gimęs 1946 m., yra Bnei Baruch kabalos mokymo ir tyrimo instituto įkūrėjas ir vadovas, pasišventęs kabalos išminties mokymui ir platinimui. Michaelis Laitmanas – ontologijos profesorius, filosofijos mokslų daktaras, turi biokibernetikos magistro laipsnį.

Ilgai ieškojęs vietos, kur galėtų studijuoti visa apimančias tikrovės sistemas, M. Laitmanas pagaliau surado savo mokytoją – kabalistą  Baruchą Ašlagą (Rabašą), vyriausiąjį didžiojo kabalisto Baal Sulamo sūnų ir sekėją. Nuo tada dvylika metų (nuo 1979 m. iki mokytojo mirties 1991 m.) jis niekada nesitraukė nuo Rabašo. 

.
M. Laitmanas buvo Rabašo asmeninis padėjėjas ir artimiausias mokinys. Rabašo padrąsintas, 1983 m. M. Laitmanas parašė ir išleido savo pirmąsias tris knygas. Mokytojui mirus, M. Laitmanas pradėjo plėtoti įgytas žinias, atvirai jas platinti, kaip ir buvo nurodęs Rabašas. 1991 m. M. Laitmanas įkūrė Bnei Baruch, kabalos mokinių, kurie kasdien įgyvendina iš Baal Sulamo ir Rabašo paveldėtą metodiką, grupę. Bnei Baruch išsivystė į didelę tarptautinę organizaciją, visame pasaulyje vienijančią tūkstančius mokinių, kurie tyrinėja, studijuoja ir platina kabalos mokslą.

Register

Donate