Kursu Pārskats

 

Kabalas Gudrības Pamati.

- Ievads Kabalā
- Kas jūs esat? No kurienes jūs esat? Kāds ir jūsu galamērķis?
- Kabalas Gudrības Vēsture
 

Izprast realitāti.

- Realitāte vai Sapnis

- Patiesā Realitāte

 

Kabalas valoda

- Sakņu un Zaru likums

- Pareiza pieeja mācību procesam

- Kabalas avoti

 

Izvēles brīvība

- Vai jums ir brīva izvēle?

- Vides ietekme.

 

Pasaules un Dvēseles

- Tiešās gaismas četri posmi

- Labošanās Pasaules

 

Vēlmes Evolūcija

- No kurienes ir jūsu domas un vēlmes? Kā jūs varat izmantot tās optimāli?

- Cilvēka Vēlmes Raksturojums

- Ego un pareiza Ego izmantošana.

 

Personas Garīgais darbs.

- Viens likums: Dabas vienotība

- Būtnes Neatkarība

 

Kabalas pētījuma metodoloģija

- Metodikas Pamati

- Mācību Process

 

Register

Donate