Kabalistiskie autori

 

Pievienojieties mums, lai pētītu patieso Kabalu caur  Baal HaSulama, Rabaša un Rašbi rakstiem. Šie pagātnes Kabalistiskie autori no citiem tika izvēlēti, jo viņi priekš mums tika saglabājuši patiesi zinātnisku pieeju cilvēka izcelsmei – viņa dzīves jēgai, saglabājuši veidu kā sasniegt realitātes uztveri, ārpus piecām ķermeņa maņām. Īpaši Baal HaSulama rakstītais runā ar mums pašreizējās paaudzes valodā, kas vislabāk ilustrē ceļu, kurš ļauj mums iedziļināties un pētīt pastāvēšanas mērķi.

 

Baal HaSulamRabīns Jehuda Leib HaLevi Ašlags (1884-1954) ir pazīstams kā Baal HaSulama (kāpņu īpašnieks) viņš sarakstīja komentāru Sulam (kāpnes) par Zoar grāmatu.. Baal HaSulams veltīja visu savu dzīvi, lai izveidotu skaidrojumu un ieviestu jauninājumus Kabalas mācībā, izplatot to Izraēlā un visā pasaulē. Viņš izstrādāja unikālu Kabalas studēšanas metodi, ar kuras palīdzību ikviens var iedziļināties realitātes dziļumos un atklāt tās pirmsākumus un eksistences mērķi.
Baruch Shalom HaLevi AshlagRabīns Baruh Šaloms HaLevi Ašlags (Rabašs) ir šīs paaudzes vislielākā Kabalista Baal HaSulama dēls un pēctecis.Viņš bija ļoti ražīgs rakstnieks, kurš pārrakstīja tēva materiālus tādā formā, lai  pasaule varētu tos saprast. Tikai pateicoties Rabašam mēs tagad varam izmantot Baala HaSulama metodi. Turklāt, par spīti hasīdu sabiedrībai, kurā viņš dzīvoja, Rabašs uzņēmās revolucionāru soli, atļaujot Kabalas izpēti ikvienam, kuram par to bija interese.  Pēdējos divpadsmit Rabaša dzīves gadus viņa students un personīgais asistents bija Mihaels Laitmans. Dr M. Laitmans turpina mācīt patieso Kabalu, kas ir nonākusi līdz mums caur Baals Sulamu un viņa dēlu Rabašu.
Rabbi Shimon Bar-YochaiRabīns Šimons Bar-Yochaijs ( Rašbi) Zoar Grāmatas (mirdzuma grāmata) autors, viņš bija dižens Kabalists m.ē. 2.gs.. Rašbi vārds ir apvīts ar daudzām leģendām, un viņš ir pastāvīgi minēts Talmudā, Midrašā, kā arī viņa laika svētajos ebreju tekstos. Viņš bija vislielākā Kabalista Rabbi Akiva students, kuru brutāli nogalināja romieši. Rašbi slēpās alā kopā ar trīspadsmit gadīgo dēlu, līdz iestājās drošāki laiki. Tad viņš izveidoja deviņu studentu grupu, kuri palīdzēja viņam uzrakstīt grāmatu Zoar. Baal HaSulams raksturo Rashbi Rašbi un viņa studentus kā cilvēkus, kuri ir sasnieguši pilnību – 125 garīgos pakāpienus, kas ļauj pabeigt dvēseles labošanu.
Michael LaitmanDr Mihaels Laitmans (1946) ir Bnei Baruch Kabalas Izglītības un pētniecības institūta dibinātājs un prezidents, kurš nodarbojas ar Kabalas zinātnes mācīšanu un attīstīšanu. Dr M.Laitmans ir ontoloģijas profesors, viņam ir doktora grāds filozofijā un Kabalā, kā arī maģistra grāds biokibernētikā. Pēc vietas, kur viņš varētu studēt visaptverošu sistēmas realitāti, mūža meklējumiem, Dr M. Laitman beidzot atrada savu skolotāju – Kabalistu rabīnu Baruhu Šalom Ašlagu (Rabašs), kurš bija pirmdzimtais dēls un lielā Kabalista Baal HaSulama pēctecis  (sk. iepriekš). Nākamos divpadsmit gadus 1979 – 1991 līdz pat Rabaša nāvei, viņš to nekad vairs neatstāj.
Dr M. Laitmans kalpoja Rabašam kā personīgais asistents, sekretārs, un vadošais students. 1983.gadā Rabaša pamudināts, Dr M. Laitmans uzrakstīja un publicēja savas pirmās trīs grāmatas. Pēc Rabaša nāves, Dr M. Laitmans sāka attīstīt zināšanas, kuras viņš bija ieguvis, un izplatīt tās atklāti, jo tā viņam bija norādījis Rabašs. 1991.gadā viņš izveidoja Bnei Baruch Kabalistisko studentu grupu, kas īsteno Baal HaSulama un Rabaša mantojumu no dienas dienā. Šodien, Bnei Baruch ir izveidojusies par plašu starptautisku organizāciju ar tūkstošiem studentu visā pasaulē, kuri nodarbojas ar Kabalas zinātnes pētījumiem, mācīšanu un izplatīšanu.

Register

Donate