Izpētiet Zoar noslēpumus

Zoar  tika sarakstīts, lai piepildītu mūsdienu jauno vēlmi

Zoar jau pirms 2000 gadiem apraksta pašreizējo cilvēces situāciju – pieaugošs stress, depresija un globālās problēmas. Tā skaidro, ka risinājums šīm problēmām ir ieguldījums patiesās realitātes atklāšanā: kur mēs esam, un, ka ir dzimusi jauna vēlme, kas novedīs mūs pie neierobežota, mūžīga piepildījuma. Tā ir vēlme, kas pārsniedz cilvēka egocentrismu (rūpes par sevi), vēlme atklāt harmoniju, kas jau pastāv potenciālā, ja vien cilvēks to realizēs.

Zoar sarakstīja rabīns Šimons Bar Johaijs kopā ar viņa deviņiem studentiem, kuri veltīja savu dzīvi, lai atrastu atbildes uz dzīves pamatjautājumiem. Kopīgi strādājot, viņi sasniedza pilnīgu priekšstatu par realitāti. Viņi sarakstīja Zoar, lai palīdzētu mums piepildīt šo jauno vēlmi. Tā ir sarakstīta slepenā valodā, kas šķietami satur visus rakstības veidus, tēlus un vēsturiskus notikumus. Lai noskaidrotu, ko īsti Zoar vēlas pateikt, kopā ar tekstu ir nepieciešami komentāri. Līdz ar šiem pētījumiem, cilvēkā notiek iekšējas izmaiņas, kas personas ietvaros attīsta papildus realitātes uztveri un ļauj viņam sākt redzēt garīgo pasauli, kura aprakstīta Zoarā.

Register

Donate