Каталог за курсот

Основи на кабалата

Курсот за основи на кабалата ве воведува во клучните кабалистички концепти, вклучувајќи ја еволуцијата на желбите, оперативниот систем на човештвото, перцепцијата на реалноста и слободната волја. Искусните инструктори ќе ви помогнат да ги разберете силите кои го поттикнале светот да се развие од првичното создавање па до денес, и како овие сили продолжуваат да нè движат напред. На секое предавање имате можност да му поставувате прашања на инструкторот додека ги објаснува концептите.
Овој курс ви ја дава основата која ќе ви биде потребна за да продолжите со кабалистичкото учење, а ќе научите и како практично да ги примените овие концепти.

Предуслови:   Нема

Времетраење:   10 недели

 

Кабала со средна тежина

Во овој курс ќе навлезете во кабалистичките дела кои се фокусираат специфично на улогата која општеството ја игра, во однос на кабалата. Концептот на групната работа ќе биде разработен заедно со начинот на кои општеството може да се искористи за побрзо реализирање на целите. Освен тоа, ќе почнете да ја изучувате Структурата на Создавањето, истражувајќи ги случувањата од Првичната Мисла на создавање преку духовниот настан наречен „кршење на садовите", сè до создавањето на нашиот свет.

Предуслови:   Основи на кабалата

Времетраење:   10 недели

 

Напредна кабала

Напредниот курс е подготовка за практична примена на концептите кои сте ги научиле. Освен тоа, ќе почнете длабоко да навлегувате во изучувањето на кабалата заедно со студентите од дипломската програма.

Предуслови:   Основи на кабалата и кабала со средна тежина

Времетраење:   10 недели

 

Инструктори на курсот

Инструкторите во едукативниот центар по кабала се напредни студенти на д-р Михаел Лајтман, кој ја продолжува традицијата на предавање која ја почнал Аврам пред илјадници години. Наставната програма е базирана на изворите од најголемите кабалисти на сите времиња: Зохар, делата на Ари и делата на Баал ХаСулам. Инструкторите ќе ви бидат водичи и ќе ви помогнат да ги разберете концептите и јазикот кој е потребен за да напредувате на вашето лично патување.


Д-р Лајтман лично се интересира за едукативниот центар по кабала и повремено ќе одржува лекции или ќе презентира материјал наменет за студентите, почетници во едукативниот центар. Преку процесот на учење, ќе ја развиете основата, потребна да учите директно со д-р 

Register

Donate