Преглед на курсот

 
Прв дел: Основите на мудроста на кабалата
Лекција 1 - Вовед во кабала
Лекција 2 - Кој си ти? Од каде доаѓаш? Каде одиш?
Лекција 3 - Историја на мудроста на кабалата

 

Втор дел: Разбирање на реалноста
Лекција 4 - Реалност или сон
Лекција 5 -  Вистинската реалност

 

Трет дел: Јазикот на кабалата

Лекција 6 - Законот на коренот и гранката
Лекција 7 - Правилниот пристап кон учењето
Лекција 8 - Кабалистички извори
 

 

Четврт дел: Слободен избор

Лекција 9 - Имате ли слободна волја?
Лекција 10 - Влијанието на средината

 

Петти дел: Светови и души

Лекција 11 - Четирите фази на Директната Светлина
Лекција 12 - Световите на поправањето

 

Шести дел: Еволуција на желбите

Лекција 13 - Од каде доаѓаат нашите мисли и желби? Како може најдобро да ги користиме?
Лекција 14 - Карактеризација на човечките желби
Лекција 15 - Его и правилната употреба на егото

 

Седми дел: Духовната работа на човекот

Лекција 16 - Еден закон: Единство во природата
Лекција 17 - Независност на Созданието

 

Осми дел: Методологија на учењето кабала

Лекција 18 - Основите на методологијата
Лекција 19 - Процесот на учење
Лекција 20 - Откривање на мудроста на кабалата
 

Register

Donate