Кабалистички автори

Придружете ни се за да ја истражувате автентичната кабала преку делата на Баал ХаСулам, Рабаш и Рашби. Овие автори, избрани меѓу другите во минатото, за нас го сочувале вистинскиот, научен пристап на истражување на потеклото на човекот, неговата цел во животот и методот на постигнување на перцепција на реалноста надвор од петте сетила на телото. Конкретно, делата на Баал ХаСулам се обраќаат на денешната генерација, на јазик кој најдобро го прикажува патот кој ќе ни овозможи да навлеземе во проучувањето на целта на постоењето.

 

Baal HaSulamРаби Јехуда Лајб ХаЛеви Ашлаг (1884-1954) е познат како Баал ХаСулам (Сопственик на скалата). Тој прекар го добил заради коментарите и објаснувањата кои ни служат како „скала" во Книгата Зохар. Баал ХаСулам го посветил својот живот на интерпретирање и иновации во кабалата, ширејќи ја во Израел и ширум светот. Развил уникатен метод за изучување на кабалата со кој секоја личност може да се нурне во длабочината на реалноста и да ги открие своите корени и причината на постоење.

Baruch Shalom HaLevi AshlagРаби Барух Шалом ХаЛеви Ашлаг (Рабаш) бил синот наследник на најголемиот кабалист на генерацијата, Баал ХаСулам. Рабаш бил талентиран писател кој одново ги напишал материјалите, од својот татко, на начин кој ќе биде разбирлив за целиот свет. Сега можеме да напредуваме користејќи го методот на Баал ХаСулам благодарение на Рабаш. Освен тоа, Рабаш презел револуционерен чекор и го направил изучувањето на кабала достапно за секој што е заинтересиран, и покрај принципите на хасидистичката заедница во која живеел. Во последните 12 години од неговиот живот му бил ментор на Михаел Лајтман, кој го продолжил учењето на автентичната кабала.

Rabbi Shimon Bar-YochaiРаби Шимон Бар-Јохаи (Рашби), е автор на Зохар (Блесок) и голем мудрец во вториот век од нашата ера. Рашби се поврзува со многу легенди и постојано се спомнува во Талмудот и во Мидраш, свети хебрејски текстови од неговото време. Бил ученик на најголемиот кабалист во тоа време - Раби Акива, кој брутално бил погубен од Римјаните. Рашби се криел 13 години во пештера, заедно со неговиот син, сè додека не било безбедно да се вратат. Потоа собрал 9 ученици кои му помогнале да го напише Зохар. Баал ХаСулам ги опишал Рашби и неговите студенти како единствените суштества кои постигнале совршенство, 125-те духовни степени кои го сочинуваат поправањето на душата.
 

Michael LaitmanД-р Михаел Лајтман (1946) е основач и претседател на Бнеи Барух- Институтот за изучување и истражување на кабала, чија цел е изучување и споделување на мудроста на кабалата. Тој е професор по онтологија, со докторат по филозофија и кабала, како и магистратура во областа на биокибернетика.

По долготрајна потрага на место каде што ќе може да ги изучи и разбере системите на реалноста, д-р Лајтман конечно го нашол својот ментор - кабалистот Раби Барух Шалом Ашлаг (Рабаш), првородениот син и наследник на големиот кабалист Баал ХаСулам. Наредните 12 години (1979-1991), тој цело време бил до својот ментор сè до неговата смрт.

Д-р Лајтман бил личен асистент, секретар и ученик на Рабаш. Со охрабрување од менторот, д-р Лајтман ги напишал и објавил првите три книги во 1983-та година. По смртта на Рабаш, д-р Лајтман почнал да го развива стекнатото знаење и отворено да го шири, како што научил од Рабаш. Во 1991-вата година, го основал Бнеи Барух - група на студенти на кабала која секојдневно го имплементира знаењето на Баал ХаСулам и Рабаш. Денес, Бнеи Барух е меѓународна организација со милиони студенти ширум светот кои истражуваат, учат и ја шират мудроста на кабалата.

Register

Donate