Што е Кабала?

Според мудроста на кабалата, реалноста е составена од две сили (квалитети): желбата за примање и желбата за давање, позната како Создател. Kабалата е научна алатка за проучување на овие две сили кои се основата на сè што нè опркружува.

Нашиот свет го истражуваме со помош на природните науки како физиката, хемијата и биологијата. Но природните науки го проучуваат само физичкиот свет кој го перцепираме со петте сетила. За навистина да го разбереме светот во кој живееме, потребна ни е алатка која ќе ни помогне да го истражиме скриеното царство кое нашите обични сетила не го перцепираат: светот контролиран од овие две сили на желбата. Таа алатка е наречена кабала. 

Зошто сега?

Многу векови кабалата била „забранета" тема, а ја учеле само неколкумина избрани. Кабалистите дури создавале приказни, кои ги обесхрабрувале луѓето да не дознаат за учењето. Но зошто сега кабалата отворено ја учат и проучуваат секаде?

Како што предвиделе Рав Јехуда Ашлаг, Вилна Гаон и многу други истакнати кабалисти, крајот на 20-тиот век означи фундаментална промена во историјата на човештвото. За прв пат, човештвото се соочува со глобалната природа на светот преку интернетот, економијата, еколошките промени и слично. Ова е времето што го чекаа кабалистите, бидејќи кабалата дава алатки за функционирање во овој нов, глобално поврзан свет.

Забраната сега е тргната и кабалата е достапна за секој. Човештвото во 21-виот век е подготвено да ја види кабалата онаква каква што е - научен, емпириски метод за постигнување на сосема нов начин на поврзување на светот што го гледаме и оној што не го гледаме.

Како ќе влијае врз мојот живот? 

Проучувањето на кабалата е фасцинантно патување. Ни ја менува перспективата на светот и луѓето околу нас, и открива аспекти во нас самите за кои не сме знаеле ниту дека потојат. Тоа е патување преку откритија кои влијаат врз сите нивоа на животот: семејните врски, пријателите и колегите на работа. Кабалата јасно кажува дека кога ќе знаеме директно да се поврземе со Создателот, без посредници, тогаш ќе го најдеме внатрешниот компас. Тоа е целта на кабалата - да ни помогне да воспоставиме и одржиме контакт со Создателот. Кога ќе го направиме тоа, нема да ни треба понатамошно водство.

Добредојдовте во мудроста на кабалата!

Register

Donate