Kursoversikt

 

Grunnkurset i kabbala

Overgangsstudiet i kabbala

Videregående kabbala

 

Grunnkurset i kabbala

I grunnkurset benyttes en unik, todelt undervisningsmetode som aktiverer både intellektet og hjertet. Kurset består av to deler. En del tar for seg svært viktige kabbalistiske artikler som beskriver arbeidet som hever oss fra denne virkeligheten til den spirituelle. Den andre delen viser utviklingen fra skapelsestanken og derifra ned til vår verden. Kabbala er et svært praktisk studie – hvorfor oppfører vi oss som vi gjør, og hvorfor er det så mange kriser i verden i dag? Via disse to komplementære kursdelene føres du inn i en svært personlig oppdagelsesreise, hvor du utforsker din egen reaksjon på skriftene til vår tids største kabbalister.

Temaartikler som blir gjennomgått i grunnkurset:

 • Innføring i kabbala – Hva er kabbala (og hva er det ikke)?
 • Hvem er du? Hva er virkelighet?
 • Hvor kom du fra og hvor er du på vei?
 • Hvor kommer tankene og ønskene dine fra?
 • Hva er tid, rom og bevegelse?
 • Er verdensfred mulig?
 • Har du fri vilje?
 • Hvordan du kan få et (mye) bedre liv.
 • Skapelsen og evolusjonen forklart: Siden før Big Bang til fremtidens siste og endelige eksistenstilstand.

Skapelsesstruktur-temaene omfatter:

 • Fire faser med direkte lys.
 • Sefirot, fem partzufim og fem verdener.
 • Ødeleggelsen av beholderne.
 • Adam ha Rishon.

 

Overgangsstudiet i kabbala

 
Noen artikler som skal dekkes er:
 • Åndelighet kalles noen ganger en sjel.
 • Hver og en hjalp sin venn.
 • Min frelses mektige klippe.
 • Om giverglede.
 • Nødvendigheten av kjærlighet til vennene.

 Skapelsesstruktur-temaer som skal dekkes er blant annet:

 • Fire faser med direkte lys.
 • Sefirot, fem partzufim og fem verdener.
 • Ødeleggelsen av beholderne.
 • Adam ha Rishon.

 

Videregående kabbala

Det videregående semesteret er en innledning til ‹‹avgangsklassens›› kurs. Tre ganger i uka får studentene mulighet til å delta med andre, mer erfarne studenter.

 

Avgangsklassens program

De pågående leksjonene med ‹‹avgangsklassen›› er et dypdykk i kabbala. Formatet for timene kommer til å variere ut ifra studentenes ønsker og behov, men vil alltid være basert på de autentiske kildene. En gang i uka utforsker vi en ny Shamati-artikkel av Baal HaSulam. Disse svært spesielle artiklene er foredrag av Baal HaSulam som sønnen hans, Rabash, skrev ned. Rabash hadde alltid med seg notatboken han hadde skrevet ned foredragene i. Den dagen han døde ga han notatboken videre til eleven sin, dr. Michael Laitman. I andre leksjoner fokuserer vi på den kabbalistiske betydningen av kjente fortellinger fra Toraen/ Bibelen, eller vi tar for oss en ny leksjon av dr. Michael Laitman. Noen ganger bruker vi en del av leksjonen til å ta en nærmere titt på de tekniske aspektene ved skapelsesstrukturen, slik som ‹‹verdenene››, ‹‹partzufim›› og ‹‹sephirot››. Et populært, ganske nytt, tillegg er arbeidsseminarene. I arbeidsseminarene går elevene sammen ti og ti og diskuterer relevante temaer med gaidede spørsmål om de praktiske aspektene ved kabbala.

Register

Donate