Kabbalistiske forfattere

Bli med oss og utforsk autentisk kabbala gjennom skriftene til Baal HaSulam, Rabash og Rashbi. Disse kabbalistiske forfatterne, sammen med andre utvalgte fra fortiden, sikrer oss en ekte, vitenskapelig tilnærming til å utforske menneskets opprinnelse, meningen med livet og en metode for å oppnå en forståelse av virkeligheten som overgår kroppens fem sanseorganer. Spesielt henvender Baal HaSulams skrifter seg til nåværende generasjon i en språkform som best illustrerer banen som gjør oss i stand til å gå i dybden og studere eksistensens formål.

 

Rabbi Shimon Bar-YochaiRabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi), forfatter av boken Zohar var en stor vismann i det andre århundret e.Kr. Rashbis navn er knyttet til utallige legender, og han nevnes konstant i Talmud og Midrash, hellige hebraiske skrifter fra hans tid. Han studerte hos datidens største kabbalist - Rabbi Akiva - som ble brutalt henrettet av romerne. Rashbi skjulte seg i en grotte sammen med sønnen sin i 13 år til det var trygt å vende tilbake. Da samlet han sammen 9 elever som hjalp ham med å skrive boken Zohar.Baal HaSulam beskrev Rashbi og elevene hans som de eneste skapninger som har oppnådd fullkommenhet, de 125 spirituelle gradene som fullfører korreksjonen av sjelen.
Baal HaSulamRabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag (1884-1954) er kjent som Baal HaSulam (stigens mester) for sin Sulam- (stigen) fortolkning av boken Zohar. Baal HaSulam viet livet sitt til tolkning og fornyelse av kabbala og til å spre kabbala i Israel og i resten av verden. Han utviklet en unik metode som gjør at alle, via kabbalastudiet, kan gå i dybden på virkeligheten og oppdage dens røtter og meningen med eksistensen.
Baruch Shalom HaLevi AshlagRabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) var sønn og etterfølger av samtidens største kabbalist, Baal HaSulam. Han var en aktiv forfatter og han skrev om verkene til faren sin på en slik måte som verden kan forstå. Det at vi kan gjøre fremskritt ved å anvende Baal HaSulams metode, er kun mulig takket være Rabash. I tillegg gjorde han et revolusjonerende grep da han åpnet opp kabbalastudiet for alle som var interessert, stikk i strid med det hasidiske samfunnet han levde i. De siste tolv årene Rabash levde var Michael Laitman hans elev og personlige assistent. Dr. Laitman viderefører undervisningen av autentisk kabbala som ble brakt til vår tidsalder av Baal HaSulam og sønnen Rabash.
Michael LaitmanDr. Michael Laitman (1946-) er grunnlegger og leder for Bnei Baruch Kabbalaundervisnings- og forskningsinstitutt, som er viet til opplæring og spredning av kabbala. Han er professor i ontologi, og han har en doktorgrad i filosofi og kabbala og en M.Sc i biokybernetikk.
Etter mange års leting etter et sted hvor han kunne lære de omfattende systemene i virkeligheten, fant dr. Laitman endelig læreren sin - kabbalisten Rabbi Baruch HaLevi Shalom Ashlag. Han var den førstefødte sønnen og etterfølger av den store kabbalisten Baal HaSulam (se ovenfor). De neste tolv årene, fra 1979 og frem til Rabash døde i 1991, vek han aldri fra Rabash sin side.
Dr. Laitman ble Rabash sin personlige assistent, sekretær og viktigste elev. Etter oppmuntring fra Rabash, skrev og publiserte dr. Laitman sine første tre bøker i 1983. Etter Rabash sin død begynte dr. Laitman å utvikle kunnskapen han hadde tilegnet seg, og han spredde den til offentligheten slik Rabash hadde bedt ham om å gjøre. I 1991 opprettet han Bnei Baruch, en gruppe kabbalistiske elever som viderefører arven fra Baal HaSulam og Rabash i dagliglivet. Bnei Baruch er i dag en bred internasjonal organisasjon med tusenvis av studenter over hele verden, som utforsker, studerer og sprer læren om kabbala.

Register

Donate