Hva er kabbala?

Ifølge kabbala består virkeligheten av to krefter, eller kvaliteter: ønsket om å få og ønsket om å gi, også kalt ‹‹skaperen››.Disse to kreftene legger grunnlaget for alt rundt oss, og kabbala er det vitenskapelige verktøyet man bruker når man studerer dem.

Ved å benytte oss av naturvitenskap som fysikk, kjemi og biologi, utforsker vi vår verden. Men naturvitenskapen undersøker bare den fysiske verdenen som vi oppfatter med de fem sansene våre. For å virkelig kunne forstå verdenen rundt oss trenger vi et vitenskapelig verktøy som kan hjelpe oss å utforske det sansene våre ikke er i stand til å oppfatte, nemlig verdenen som kontrolleres av disse to kreftene (ønsket om å gi og ønsket om å få). Det verktøyet er læren om kabbala.

Hvorfor nå?

I flere hundre år har kabbala vært et ‹‹bannlyst›› tema, som bare noe få utvalgte fikk undervisning i. Kabbalistene gikk til og med så langt som å fraråde folk fra å begi seg inn på studiet. I dag derimot, undervises det åpent i kabbala overalt. Hvorfor har det blitt sånn? 

Kabbalistene Rav Yehuda Ashlag, Vilna Gaon (AGRA) og mange andre fremtredende kabbalister, forutså at det mot slutten av 1900-tallet skulle komme en fundamental endring i menneskets historie. For første gang i historien ble menneskeheten nå konfrontert med klodens globale karakter via aspekter som Internett, økonomien og miljømessige utfordringer, for å nevne noe. Siden verktøyene man trenger for å fungere i denne nye, globale verdenen finnes i kabbala, var det nettopp dette skiftet kabbalistene ventet på. 

Forbudet er nå fjernet, og kabbala er åpent for alle. Menneskene som lever i det tjuende århundre er rede til å se kabbala for hva det egentlig er – en vitenskapelig, utprøvd, empirisk metode som gir en helt ny måte å forholde seg til både de synlige og usynlige verdenene på. 

Hvordan kommer det til å påvirke livet mitt?

Å studere kabbala er en fascinerende reise. Det forandrer perspektivet vi har på verden og menneskene rundt oss, og det tydeliggjør aspekter ved oss selv som vi ikke visste eksisterte. Det er en oppdagelsesreise som påvirker livet vårt på alle plan: forholdet til familien, venner og kollegaer. Kabbala sier det ganske enkelt: Når vi vet hvordan vi skal koble oss direkte til skaperen, uten mellomledd, kommer vi til å finne vårt indre kompass. Det er målet med kabbala – å hjelpe oss å få, og opprettholde, direkte kontakt med skaperen. Når vi gjør det, kommer vi ikke til å trenge videre veiledning.

Velkommen til læren om kabbala!

Register

Donate