Utforsk mysteriene i Zohar

 Zohar ble skrevet for å tilfredsstille nåtidens nye lengsel

For 2000 år siden ble menneskehetens nåværende situasjon beskrevet i Zohar – det økende stresset, depresjon, de globale problemene. Zohar forteller oss at vi finner svaret på disse problemene ved å oppdage den virkeligheten vi egentlig befinner oss i, en virkelighet som blir dannet av en ny lengsel som kommer til å føre oss til ubegrenset, varig tilfredsstillelse. Dette er en lengsel som overgår menneskets egenkjærlighet, det er et ønske om å oppdage den harmonien som potensielt allerede er der hvis vi realiserer den.

Zohar ble skrevet av Rabbi Shimon Bar Yochai og ni av hans elever, som alle viet livene sine til å finne svar på livets grunnleggende spørsmål. Ved å gjøre det, tilegnet de seg sammen det totale bildet av virkeligheten. De skrev Zohar  for å hjelpe oss å tilfredsstille den nye lengselen som tilhører vår epoke. Den er skrevet i en skjult språkform som tilsynelatende består av forskjellige fabler, eksempler og historiske begivenheter. For å finne ut hva Zohar  virkelig forteller oss, trenger vi veiledning sammen med teksten. Gjennom studiet gjennomgår man indre endringer som fører til at man utvikler en ny indre sans, noe som gjør en i stand til å se den spirituelle virkeligheten som Zohar  beskriver.

Register

Donate