Kabbalistische Schrijvers

Kom met ons mee om de authentieke Kabbalah te onderzoeken door middel van de geschriften van Baal HaSulam, Rabash en Rashbi. Deze Kabbalistische schrijvers, geselecteerd uit andere Kabbalisten uit het verleden, hebben voor ons de ware wetenschappelijke wijze achtergelaten om de oorsprong van de mens te onderzoeken, zijn doel in het leven en de methode om de waarneming van de werkelijkheid, die zich buiten de vijf lichamelijke zintuigen bevindt, te bereiken. Met name Baal HaSulam schrijft voor onze huidige generatie in een taal die op de beste manier het pad beschrijft dat ons in staat stelt om ons te verdiepen in het doel van ons bestaan en dat te bestuderen.

 

Baal HaSulamRabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag (1884-1954) staat bekend als Baal HaSulam (Eigenaar van de Ladder) vanwege zijn Sulam (ladder) commentaar op het Boek De Zohar. Baal HaSulam wijdde zijn leven aan het interpreteren en vernieuwen van de wijsheid van Kabbalah en verspreidde dit in Israël en over de gehele wereld. Hij ontwikkelde een unieke methode om Kabbalah te studeren waardoor een ieder de diepte van de werkelijkheid kan bestuderen en de oorsprong en het doel van het bestaan kan ontdekken.
Baruch Shalom HaLevi AshlagRabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) was de zoon en opvolger van de grootste Kabbalist van zijn generatie, Baal HaSulam. Hij was een begenadigd schrijver die het materiaal van zijn vader herschreef in een vorm die voor de wereld begrijpelijk is. Het feit dat we in staat zijn om ons te ontwikkelen volgens de methode van Baal HaSulam, is mogelijk gemaakt door Rabash. Rabash nam bovendien de revolutionaire stap om de studie van Kabbalah open te stellen voor iedereen die geïnteresseerd was, wat in strijd was met de Chassidische gemeenschap waarin hij leefde. De laatste 12 jaar van het leven van Rabash was Michael Laitman zijn student en zijn persoonlijke assistent. Dr. Laitman zet de lijn voort van het onderwijs in de authentieke Kabbalah die door Baal HaSulam en zijn zoon Rabash naar onze tijd is gebracht.
Rabbi Shimon Bar-YochaiRabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi),schrijver van Het Boek De Zohar (Het Boek der Schittering) was een grote wijze uit de 2e eeuw CE. De naam Rashbi is verbonden met talloze legendes, hij wordt heel vaak genoemd in de Talmoed en de Midrash, de heilige Hebreeuwse teksten uit zijn tijd. Hij was een student van de grootste Kabbalist uit zijn tijd, Rabbi Akiva, die op ruwe wijze door de Romeinen ter dood is gebracht. Rashbi verborg zich, samen met zijn zoon,13 jaar lang in een grot totdat het veilig was om terug te keren. In die tijd verzamelde hij 9 studenten om zich heen die hem hielpen om Het Boek De Zohar te schrijven. Baal HaSulam heeft Rashbi en zijn studenten beschreven als de enige mensen die perfectie hebben bereikt, de 125 spirituele niveaus die de correctie van de ziel van de mens vervolmaken.
Michael LaitmanDr. Michael Laitman (1946-) is de oprichter en president van het Bnei Baruch Kabbalah Educatie & Onderzoeks Instituut, dat zich wijdt aan het onderwijzen en verspreiden van de wijsheid van Kabbalah. Hij is professor Ontologie, heeft een PhD in Filosofie en Kabbalah en een MSc in bio-Cybernetica.

Na een lange zoektocht naar een plaats waar hij de diepgaande systemen van de werkelijkheid kon bestuderen, vond Dr. Laitman tenslotte zijn leraar: Kabbalist Rabbi Baruch Shalom Ashlag (Rabash), de oudste zoon en opvolger van de grote Kabbalist Baal HaSulam (zie hierboven). Twaalf jaar lang, van 1979 tot 1991, week hij niet van de zijde van Rabash, tot aan zijn dood in 1991.
Dr. Laitman was de persoonlijke assistent van Rabash, zijn secretaris en zijn belangrijkste student. Door de aanmoediging van Rabash schreef en publiceerde dr. Laitman zijn eerste drie boeken in 1983. Nadat Rabash was overleden, ging dr. Laitman de kennis die hij had verkregen verder ontwikkelen en openlijk verspreiden, zoals Rabash het hem had opgedragen. In 1991 richtte hij Bnei Baruch op, een groep Kabbalah studenten die het erfgoed van Baal HaSulam en Rabash dagelijks implementeren. Bnei Baruch heeft zich nu ontwikkeld tot een omvangrijke internationale organisatie met duizenden studenten over de hele wereld die de wijsheid van Kabbalah onderzoeken, bestuderen en verspreiden.

Register

Donate