Wat is Kabbalah?

 

Volgens de Wijsheid van Kabbalah bestaat de werkelijkheid uit twee krachten, kwaliteiten: het verlangen om te ontvangen en het verlangen om te geven, ook bekend als de Schepper. De wijsheid van Kabbalah is een wetenschappelijk middel om deze twee krachten te bestuderen, zij vormen het fundament van alles wat zich om ons heen bevindt.

Om onze wereld te onderzoeken, maken we gebruik van natuurwetenschappen, zoals natuurkunde, scheikunde en biologie. De natuurwetenschappen bestuderen echter alleen de fysieke wereld die wij met onze vijf zintuigen waarnemen. Om de wereld waarin wij leven werkelijk te begrijpen, hebben wij een onderzoeksmiddel nodig dat ons kan helpen om de verborgen wereld te onderzoeken die wij met onze gewone zintuigen niet kunnen waarnemen: de wereld die bestuurd wordt door deze twee krachten van het verlangen. Dit middel is de wijsheid van Kabbalah.

Waarom nu?

Eeuwenlang was Kabbalah een onderwerp dat ‘verbannen' was, Kabbalah werd alleen onderwezen aan kleine geselecteerde groepjes. Zelfs Kabbalisten besteedden veel tijd aan het creëren van verhalen die mensen ontmoedigden om zich te verdiepen in de leringen. Waarom wordt Kabbalah nu openlijk onderwezen en tegenwoordig overal bestudeerd?

Zoals Kabbalist Rav Yehuda Ashlag, de Vilna Gaon (AGRA) en vele andere prominente Kabbalisten hebben voorzien, wordt het einde van de 20e eeuw gekenmerkt door een fundamentele verandering in de geschiedenis van de mensheid. Voor de eerste keer wordt de mensheid geconfronteerd met de globale aard van deze wereld en wel door verschijnselen als het internet, de economie en het milieubeleid, om er maar enkele te noemen. Dit was precies de tijd waar de Kabbalisten op wachtten, want Kabbalah verschaft de middelen om te handelen in deze nieuwe, globaal verbonden wereld.

De ban is nu opgeheven en Kabbalah is voor iedereen toegankelijk. De mensheid van de 21e eeuw is gereed om Kabbalah te zien zoals het werkelijk is: een wetenschappelijke, empirische methode, door de tijden heen bewezen, om tot een totaal nieuwe wijze te komen om zowel met de zichtbare wereld als de onzichtbare werelden om te gaan.
 

Hoe zal dit mijn leven beïnvloeden?

Kabbalah studeren is een boeiende reis. Het verandert onze blik op de wereld en de mensen om ons heen, we ontdekken kanten van onszelf waarvan we het bestaan niet wisten. Het is een ontdekkingsreis die alle niveaus van het leven beslaat: de relaties met onze familie en ons gezin, met vrienden en collega's. Kabbalah stelt heel eenvoudig dat we ons innerlijk kompas zullen vinden als we weten hoe we ons, zonder omwegen, direct met de Schepper kunnen verbinden. Dit is het doel van Kabbalah: om ons te helpen om direct contact met de Schepper te maken en dat te onderhouden. Als wij dat doen, hebben wij geen andere leiding nodig.

Welkom bij de wijsheid van Kabbalah!

Register

Donate