Dr. Michael Laitman

Kim jest Dr. Michael Laitman?

Michael LaitmanDr Michael Laitman otrzymał tytuł doktora filozofii i Kabały w Moskiewskim Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, oraz tytuł magistra na wydziale Cybernetyki Medycznej Państwowej Politechniki w Sankt Petersburgu. Za swój szeroki wkład w dziedzinie Kabały otrzymał tytuł profesora ontologii i teorii poznania, przyznany przez najwyższą Interdyscyplinarną Akademicką Atestacyjną Komisję Federacji Rosyjskiej.

Dodatkowo dr Laitman po 30 latach intensywnych badań w nauce Kabały jest rozpoznawany wśród słynnych naukowców i badaczy. Współpracował z wybitnymi naukowcami prowadzącymi unikatowe badania nad nowoczesną nauką i połączeniem między Kabałą i fizyką kwantową.

Będąc częstym wykładowcą na temat autentycznej Kabały, był zapraszany jako prelegent na tak prestiżowe międzynarodowe spotkania jak Światowa Rada Mądrości (World Wisdom Council) czy Klub Budapesztański. Dodatkowo, w ciągu ostatnich dwóch lat, wykładał w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Rosji, Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej.

Dr Laitman kontynuuje dzieło swojego życia ucząc regularnie na codziennych lekcjach, nagrywając programy telewizyjne na żywo, np. Zapytaj kabalistę i podejmując publiczne wystąpienia na konferencjach, spotkaniach i naradach w ciągu całego roku. Ponad trzydzieści książek, setki artykułów i 10.000 godzin wykładów wideo / audio Kabały zostały stworzone przez Dr Laitmana w jego wysiłkach zmierzających do udostępnienia mądrości Kabały do publicznej wiadomości.

Na znak szacunku dla jego wiedzy i oddania nauczaniu Kabały, studenci Dr Laitmana tytułują go „Raw", co oznacza „nauczyciel".

Register

Donate