Kabalistyczni Autorzy

 

Dołącz do nas aby badać autentyczną Kabałę poprzez pisma Baal HaSulama, Rabasza i Raszbi. Ci kabalistyczni autorzy wybrani spośród innych na przestrzeni wieków, zachowali dla nas prawdziwe, naukowe podejście do zgłębiania pochodzenia człowieka, jego celu w życiu i sposobów osiągania postrzeganie rzeczywistości poza pięcioma zmysłami ciała. Pisma Baala HaSulama w szczególności przemawiają do naszej obecnej generacji w języku, który najlepiej ukazuje ścieżkę pozwalającą nam zagłębić się i studiować cel istnienia.

 

Baal HaSulamRabbi Jehuda Leib HaLevi Aszlag (1884-1954) znany jako Baal HaSulam(Posiadacz Drabiny) ze względu na Sulam (drabina) jego komentarz do księgi Zohar. Baal HaSulam poświęcił swoje życie interpretacjom i innowacjom w mądrości Kabały, rozpowszechniając ją w Izraelu i na całym świecie. On opracował unikalną metodę studiowania Kabały, przez którą każda osoba może wniknąć w głąb rzeczywistości i ujawnić swoje korzenie i cel istnienia.
Baruch Shalom HaLevi AshlagRabbi Baruch Szalom HaLevi Aszlag (Rabasz) był synem i następcą największego Kabalisty pokolenia, Baal HaSulama. Był płodnym pisarzem, który przepisał materiały ojca w formie, którą świat mógł zrozumieć. Fakt, że jesteśmy w stanie posuwać się naprzód metodą Baal HaSulam jest możliwy tylko dzięki Rabaszowi. Ponadto Rabasz  podjął  rewolucyjny krok otwierając naukę Kabały dla każdego zainteresowanego, wbrew chasydzkiej społeczności, w której żył. Przez ostatnie 12 lat życia Rabasza, Michael Laitman był jego uczniem i osobistym asystentem. Dr Laitman kontynuuje linię nauczania autentycznej Kabały, która trafiła do naszego życia przez Baal HaSulama i jego syna Rabasza.
Rabbi Shimon Bar-YochaiRabbi Szymon Bar-Yochai (Raszbi), autor Księgi Zohar (Księgi Blasku) był wielkim mędrcem w drugim wieku naszej ery. Imię Raszbi jest związane z licznymi legendami, ciągle jest o nim mowa w Talmudzie i Midraszach, świętych tekstach  hebrajskich jego czasów. Był uczniem największego Kabalisty w tamtym okresie - Rabbiego Akiva - który został brutalnie stracony przez Rzymian. Raszbi ukrywał się w jaskini z synem przez 13 lat, aż do kiedy mógł bezpieczne powrócić. Potem zebrał 9 osób, które pomogły mu napisać Księgę Zohar. Baal HaSulam opisał Raszbiego i jego uczniów jako jedyne istoty, które osiągnęły doskonałość, 125 duchowych stopni, całkowitą korektę własnej duszy.
Michael LaitmanDr. Michael Laitman (1946-) jest założycielem i dyrektorem Instytutu Badań i Edukacji Kabały Bnei Baruch, którego celem jest nauczanie i dzielenie się mądrością Kabały.  Jest on profesorem ontologia, i posiada doktorat z filozofii i kabały, a także tytuł magistra w dziedzinie Bio-Cybernetyki .
Po długotrwałych poszukiwaniach miejsca, gdzie mógłby studiować całościowe systemy rzeczywistości, Dr Laitman w końcu znalazł swojego nauczyciela - kabalistę rabbiego Barucha Szalom Aszlaga (Rabasza), pierworodnego syna i następcę wielkiego kabalisty Baal HaSulama (patrz wyżej). Przez następnych dwanaście lat 1979-1991 , nigdy nie opuścił Rabasza, aż do jego śmierci.
Dr Laitman służył jako osobisty asystent Rabasza, jego sekretarz oraz główny uczeń. Za zachętą Rabasza, dr Laitman napisał i opublikował swoje pierwsze trzy książki w 1983 roku. Po śmierci Rabasza, dr Lajtman zaczął rozwijać nabytą wiedzę i przekazywać ją w sposób otwarty, tak jak Rabasz kazał mu zrobić. W 1991 roku założył Bnei Baruch, grupę studentów Kabały, która wdraża w życie dziedzictwo Baal HaSulama i Rabasza na co dzień. Dziś Bnei Baruch stała się rozległą organizacją międzynarodową z tysiącami studentów z całego świata, którzy badają, studiują, i rozprowadzają mądrość Kabały.

Register

Donate