Katalóg predmetov 

Základy Kabbaly

Základný kurz vás zoznámi s kľúčovými  hlavnými kabalistickými konceptami, vrátane vývoja túžob, operačného programu ľudstva, vnímanie reality a slobodnej vôle. Skúsení inštruktori vám pomôžu pochopiť sily, ktoré spôsobili svet vyvíjať sa z jeho pôvodnej tvorby až do súčasnosti, a ako  tieto sily používať , aby nás posunuli dopredu. Každá trieda vám poskytuje možnosť požiadať inštruktora o otázky, ako pojmy sú prezentované a vysvetlené.

Základný Kurz poskytuje základy, ktoré potrebujete, aby ste aj naďalej svoje kabalistické učenie mohli študovať a dať pojmy do praxu.

Predpoklady: Žiadne

Doba trvania:  10 týždnov

 

Stredný stupeň Kabbaly 

V tomto kurze sa ponoríte do Kabbalistických člankov,ktoré sa zameravajú najmä na úlohy v Kabbalistickej spoločnosťi. Koncepty skupinovej práce budú predstavené spolu so spôsobmi, že  spoločnosť môže byť použitá na realizáciu cieľov štúdie. Okrem toho  začnete svoje štúdium o štruktúre Stvorenia, objavovať reťaz udalostí, od počiatočného myslenia stvorenia cez duchovnú udalosť známa ako "rozbitá nádoba", a  k vytváraniu nášho sveta

Predpoklady: Základy Kabbaly

Doba trvania:  10 týždnov

 

Rozšírenie Kabbaly 

Je pripravená dať koncepty ,ktoré boli naučené do praktického použitia .
Okrem toho sa začnete podieľať  medzi študentov v magisterskom programe študii Kabbaly

Predpoklady: Základy Kabbaly a Intermediate Kabbaly 

Doba trvania:  10 týždnov

 

Inštruktori kurzu

Inštruktori sú pokročilý študenti  Dr Michaela Laitmana, ktorý pokračujú v tradícii výučby, ktorá začala s Abrahámom pred tisíc rokmi. Študijný program je založený na zdrojoch z najväčších kabalistov všetkých čias: Zohar, Ari, a spisy Baal HaSulam. Inštruktori budú vaši sprievodcovia, ktorý vám pomôžu pochopiť pojmy a potrebný jazyk na vašej osobnej ceste.


Dr Laitman má osobný záujem v vzdelávacom centre  dať materiál ale aj zúčastniť sa. Prostredníctvom vzdelávacieho procesu, budete rozvíjať základy potrebné k štúdiu priamo s Dr Laitmanom a sledovať  lekcie, ktoré sú vysielané z Bnei Baruch pre vás a pre  tisíc študentov po celom svete.

Register

Donate