Čo tu nájdete?

Bnei Baruch vám poskytuje najviac v authentickej Kabbale na internete.So službami od internet,základné triedi,knižnica a Kabbalistické spisy zo sveta. Bnei Baruch sa snaží poskytnúť vám prostredie v ktorom môžu byť odpovede na vaše otázky, môžete rozvýjať vaševedomosťi vo svete v ktorom žijete.

Dozviete sa viac o Bnie Baruch

Kabbalistické vzdelavacie centrum Bnie Baruch poskytuje učenie pre študentov z Európy. Zakladný učebný plán sa skladá z dvoch semestrí,ktoré zahŕňajú 20 týždňou . Počas živých lekcii môžete požiadať inštruktorov o otázky cez webovú stránku.Počas štúdia sú k dispozícii Q & A fórum a Facebook , kde môžete pracovať z inštruktormi a pokročilými študentami.

Dozviete sa viac o Učebnom pláne

Bnei Baruch zakladá svoje učenie na spisy največšých Kabbalistov všetkých čias Shimon Bar –Yochai (Rashbi),Isaac Luria , a Yehuda Ashlag (Baal HaSulam)

Prečítajte si viac o Kabbalistických zdrojoch

Čo je autentická Kabbala ?

Kabala je veda, ktorá skúma pôvod človeka, jeho zmysel života a spôsob dosiahnutia vnímania reality mimo piatich zmyslov tela. Pri rokovaní s prvkami v súčasnej dobe mimo naše vnímanie, je to vlastne veľmi praktická metodológia, ktorá môže byť tu a teraz vykonávaná.

Veľa bolo napísané o kabale v priebehu tisíce rokov, ale ľudia sa prelínajú s inými učeniami. To viedlo mnohé mýty, omyly a nepresnosti. V autentickej Kabbale, tak učenie z najväčších uznávaných kabalistov sú používané pre zdrojový materiál. Tým je zaistené, že študenti dostávajú autentickú múdrosť prešla z učiteľa na žiaka v priebehu vekov.

Viac informácií o autentickej Kabbale

Čo je Zohar ?

Zohar je staroveký text, ktorý je typická kniha duchovnej múdrosti. Napísaná v podobe legiend, ktoré sú skryté jeho skutočné význami po celé stáročia, Zohar (čo znamená "žiarivý" v hebrejčine) nám poskytuje cenný nástroj, ktorý pomôže ľudstvu dosiahnuť vyššieho stavy vedomia a potenciálu.

Kurz vás pripraví, aby sa chopil Zohar posolstvo a metódy. To je niečo, čo človek nemôže robiť sám ale iba prostredníctvom riadneho poučenia a v spojení s ostatnými.

Viac informácií o Zohar

Register

Donate