Študenské služby 

 

Ponúka študentom mnoho služieb najviac pre online triedy. Tieto služby sú určené nato aby ste sa mohli spojiť s ostanými študentmi.

  • Otázka a odpoveď Forum (Facebook skupiny):  The Q&A Forum is available 24 hours a day, enabling you to ask questions about the material whenever they arise for you. Instructors and advanced students will provide answers based on the teachings of the Kabbalists. In addition, questions from other students can enhance your own learning experience by bringing a different perspective to the material.
  • Archív: Všetky lekcie a záznamy sú zaznamenané v archíve. K archívom môžete pristúpiť kedykoľvek.
  • Kabbala knižnica: Bnei Baruch udržuje največšiu knižnicu autentickej Kabbaly
    , materiálu vo svete. Všetky lekcie materiálov sú k dispozícii v knižnici, a oveľa viac. Neváhajte preskúmať knižnicu vo svojom voľnom čase a prečítajte si, čo zasiahne váš záujem. Navštívte Kabbalah Knižnicu teraz
  • Kabbala Dohovor: Volitelný 3 dnový výkend počas ktorého môžete študovať  s Rav Laitmanom  a s ostanými študentmi z celého sveta.

Register

Donate