Seznam tečajev

Osnove kabale

Pri osnovnem tečaju se boste seznanili s ključnimi koncepti  kabale, kot so razvoj želje, človekovo mesto v svetu, spoznavanje realnosti in kaj je svobodna volja. Izkušeni inštruktorji vas bodo vodili skozi razumevanje sil, ki so od začetka stvarjenja vsmerjale razvoj sveta in ki tudi danes skrbijo za naš napredek.  Pri vsaki lekciji boste imeli možnost, da inštruktorjem sproti postavljate vprašanja o posameznih temah. 

Po zaključenem osnovnem tečaju se lahko vključite v nadaljnje izobraževanje, kjer se boste učili uporabljati kabalistične koncepte v svojem življenju.

Predpogoji: Brez

Trajanje:  10 tednov

 

Nadaljevalni tečaj kabale

Pri Nadaljevalnem tečaju se bomo poglobili v  kabalistične članke, ki govorijo o pomenu skupnosti v kabali.  Predstavljena bo vloga skupine, kot tudi njen vpliv na hitrejše doseganje ciljev študija . Začeli bomo tudi s spoznavanjem Strukture stvarstva  in raziskali sosledje procesov od začetne Misli stvarjenja skozi duhovni dogodek, ki ga poznamo kot "Razbitje posod", vse do nastanka našega sveta. 

Predpogoj: Osnovni tečaj kabale

Duration:  10 weeks

 

Napredni tečaj

Skozi Napredni tečaj se učimo uporabljati pridobljena znanja v praksi. Ta tečaj je tudi priprava na sodelovanje z učenci višje stopnje pri poglobljenem študiju kabale.

Predpogoji: Osnovni in nadaljevalni tečaj kabale

Trajanje:  10 tednov

 

Inštruktorji

Inštruktorji Izobraževalnega centra kabale so napredni študenti dr. Michael Laitmana, ki nadaljuje s tradicijo učenja kabale še iz časa Abrahama. Študijski program je zasnovan na besedilih največjih kabalistov vseh časov, kot so Knjiga Zohar in dela Arija ter Baal HaSulama. Inštruktorji vas bodo vodili skozi proces učenja in vam pomagali pri razumevanju pojmov in idej, ki jih potrebujete na vaši osebni razvojni poti.
 

Dr. Laitman se tudi osebno vključuje v delo Izobraževalnega centra kabale, tako da včasih pripravi predavanje ali učna gradiva samo za študente Izobraževalnega centra. Skozi učni proces boste prišli do tistih temeljnih znanj, ki omogočajo neposredni študij pri Dr. Laitmanu in spremljanje njegovih lekcij iz Bnei Barucha, ki jih poslušajo številni učenci iz vsega sveta. 

Register

Donate