Kabalistični avtorji

 

Pridružite se nam pri raziskovanju avtentične Kabale skozi tekste Baal HaSulama, Rabaša in Rašbija. Ti kabalistični avtorji, izbranci med vsemi ostalimi posamezniki v preteklosti, so za nas ohranili pravi in znanstveni pristop k raziskovanju človekovega izvora, smisla njegovega življenja in metode za doseganje dojemanja realnosti, ki presega pet čutov telesa. Baal HaSulamovi teksti pa so izmed vseh še najbolj primerni za našo generacijo in so napisani v jeziku, ki na najboljši možen način predstavi pot, ki nam omogoča, da se lotimo študija namena obstoja.

 

Baal HaSulamRabin Jehuda Leib Halevi Ašlag (1884-1954) je poznan kot Baal HaSulam (Mojster lestve) zaradi njegovega Sulam (lestev) komentarja Knjigi Zohar. Baal HaSulam je posvetil svoje življenje interpretaciji in inovaciji modrosti kabale, njeni diseminaciji v Izraelu in po svetu. Razvil je unikatno metodo študija kabale, ki katerikoli osebi omogoča, da se poda globoko v študij resničnosti in da razkrije korenine in namen obstoja.
Baruch Shalom HaLevi AshlagRabin Baruh Šalom HaLevi Ašlag (Rabaš) je bil sin in naslednik največjega kabalista našega časa,  Baal HaSulama. Bil je ploden pisec, ki je zapuščino svojega očeta zapisal v nam razumljivi obliki. Le zaradi njegovih prizadevanj lahko danes tudi mi napredujemo s pomočjo  Baal HaSulamove methode. Rabaš je s tem, ko je odprl študij kabale vsakomur, ki to želi, naredil revolucionarni korak glede na pravila hasidske skupnosti, znotraj katere je živel.  V zadnjih dvanajstih letih življenja ga je kot učenec in pomočnik spremljal  Michael Laitman. Dr. Laitman nadaljuje v nasledstveni liniji učiteljev avtentične kabale, ki sta jo v današnji čas prenesla Baal HaSulam in njegov sin Rabaš.
Rabbi Shimon Bar-YochaiRabin Šimon Bar-Johai (Rašbi), avtor Knjige Zohar (Knjiga Sijaja), je živel je v drugem stoletju našega štetja in bil eden izmed velikih modrecev. Njegovo ime, ki je povezano s številnimi legendami, se pojavlja skozi celoten Talmud in Midraš, sveti knjigi tistega časa. Bil je učenec največjega kabalista vseh časov, rabija Akive, ki so ga okrutno mučili in ubili rimljani. Rašbi se je s svojim sinom trinajst let skrival v pečini, preden se je lahko varno vrnil. S svojimi devetimi učenci je potem ustvaril Knjigo Zohar.  Baal HaSulam je napisal, da so samo Rašbi in njegovi učenci uspeli doseči popolnost, vseh 125 duhovnih stopenj, končno korekcijo duše.
Michael LaitmanDr. Michael Laitman (roj. 1946) je ustanovitelj in predstojnik Izobraževalnega in raziskovalnega inštituta Bnei Baruch za učenje in posredovanje modrosti kabale. Dr. Laitman je profesor ontologije, doktor filozofije in kabale ter magister biokibernetike.
Iskanje znanja o celotnem sistemu realnosti ga je sčasoma pripeljalo k njegovemu učitelju, kabalistu rabinu Baruhu Šalomu Ašlagu (Rabašu), prvorojenemu sinu in nasledniku velikega kabalista Baal HaSulama. V naslednjih dvanajstih letih (od 1979 do 1991) je dr. Laitman Rabaša zvesto spremljal in mu do konca stal ob strani..
Dr. Laitman je bil Rabašev osebni spremljevalec, tajnik in najpomembnejši učenec.  Na podlagi Rabaševe pobude je leta 1983 napisal in izdal svoje prve tri knjige. Ko je Rabaš preminil je dr. Laitman nadaljeval z študijem in poučevanjem modrosti kabale, kot je to želel Rabaš.  Leta 1991 je osnoval skupnost študentov kabale Bnei Baruch, ki nadaljuje z Rabaševo in Baal HaSulamovo tradicijo vsakodnevega študija.  Danes je Bnei Baruch velika mednarodna organizacija, kjer tisoči študentov iz vsega sveta raziskujejo in posredujejo drugim kabalistično modrost.

Register

Donate