Spoznajmo skrivnosti Knjige Zohar

Zohar je bil napisan za današnji čas!

Zohar opisuje stanje človeštva pred dvema tisočletjema - naraščajočo napetost, depresijo in globalno krizo. Pove nam, da rešitev problemov leži v odkrivanju resnične realitete, v kateri smo. To realiteto bomo spoznali,  ko pri sebi odkrijemo popolnoma novo željo, neskončno hrepenenje po brezmejni, večni izpolnitvi. Ta želja, ki presega naš egoizem, nam bo omogočila, da pridobimo harmonijo, ki je sicer v nas že potencialno prisotna, jo pa moramo še uresničiti.

Knjigo Zohar je napisal rabin Šimon Bar Johai s svojimi devetimi učenci, ki so posvetili življenje iskanju odgovorov na ključna vprašanja eksistence. Tako so skupaj dosegli spoznanje celostne podobe realitete. Zohar so napisali, da izpolnijo to novo željo današnjega časa. Napisan je v skrivnem jeziku, v katerem so navidezno razne povesti, prispodobe in zgodovinski dogodki.  Da bi spoznali, kaj zares piše v Zoharju, potrebujemo ustrezno vodenje. Skozi študij se bodo znotraj nas pojavile spremembe, pridobili bomo dodatno sposobnost nove percepcije realitete, s katero bomo lahko spoznavali  duhovni svet, ki je opisan v Zoharju.

Register

Donate