Boklåda

 

KabbalahBooks.info är officiell bokhandel till Bnei Baruch, en internationell grupp kabbalister som vill dela kabbalans visdom med hela världen. Studiematerialet, översatt till mer än 25 språk, är baserat på autentiska kabbalistiska texter som ärvts genom generationerna. Här finns böcker av vår tids största kabbalister: Yehuda Ashlag (1884-1954) som skrev kommentaren till Zohar, hans son Baruch Ashlag (1907-1991) och deras efterträdare Michael Laitman, som publicerat över 30 böcker vilka översatts till minst tolv språk.

Gå till Bnei Baruchs internationella boklåda

Gå till Bnei Baruchs svenska boklåda

Register

Donate