Kursöversikt

 

Grunderna i visdomen om kabbala

- Introduktion till kabbala

- Vem är du?

Var kom du i från? Vart är du på väg?

Den kabbalistiska visdomens historia

Att förstå verkligheten

- Verklighet eller dröm

- Sann verklighet

Kabbalas språk

- Lagen om rot och gren

- Det rätta förhållningssättet till studierna

- Kabbalistiska källor

Fri vilja

- Har du fri vilja?

- Påverkan från omgivningen

Världar och själar

- Fyra faser av direkt ljus

- Korrektionens världar

Begärens utveckling

- Var kommer dina tankar och begär från?

Hur kan du använda dem optimalt?

- Karaktäriseringen av mänskliga begär

- Ego och det rätta användandet av egot

Ens andliga arbete

- En lag: Förening i Naturen

- Skapelsens självständighet

Metodologin i studierna av kabbala

- Grunderna i metodologin

- Lärandets process

Register

Donate