Kabbalistiska författare

 

Kom med och undersök autentisk kabbala genom Baal HaSulams, Rabashs och Rashbis skrifter. Dessa utvalda kabbalistiska författare, har för oss bevarat den sanna, vetenskapliga metoden för att utforska människans ursprung, syfte i livet, och metoden för att uppnå en perception av verkligheten bortom kroppens fem sinnen. Särskilt Baal HaSulams skrifter talar till vår generation med ett språk som bäst illustrerar den väg som möjliggör det för oss att fördjupa oss i och studera meningen med existensen.

 

Baal HaSulamRabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag (1884-1954) är känd som Baal HaSulam (Stegens mästare) för sin Sulamkommentar (stegkommentar) på boken Zohar. Baal HaSulam hängav sitt liv till tolkningar och upptäckter inom den kabbalistiska visdomen, disseminerade den i Israel och över hela världen. Han utvecklade en unik metod för att studera kabbala, med vilken vem som helst inträngande kan studera verklighetens djup och avslöja dess rötter och syftet med existensen.
Baruch Shalom HaLevi AshlagRabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) var son och efterföljare till generationens störste kabbalist, Baal HaSulam. Han var en produktiv författare som skrev om sin fars material i en form världen kan förstå. Det faktum att vi kan utvecklas med hjälp av Baal HaSulams metod är enbart möjligt tack vare Rabash. Dessutom tog Rabash det revolutionerande steget att öppna upp studiet av kabbala för alla som är intresserade, trots den chassidiska miljö han levde i. Under Rabashs sista 12 år var Michael Laitman hans student och personlige assistent. Michael Laitman fortsätter kedjan av autentisk kabbala som förts till vår tid av Baal HaSulam och hans son Rabash.
Rabbi Shimon Bar-YochaiRabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi), författare till boken Zohar (Strålglans) var en stor vis man slutet av det andra århundradet efter Kristus. Rashbis namn är knutet till ett antal legender, och han nämns konstant i Talmud och i Midrash, hans tids heliga hebreiska texter. Han studerade under den tidens störste kabbalist – Rabbi Akiva – som brutalt avrättades av romarna. Rashbi gömde sig i en grotta med sin son i 13 år tills det var säkert att återvända. Han samlade ihop 9 studenter som hjälpte honom skriva boken Zohar. Baal HaSulam beskrev Rashbi och hans studenter som de enda varelser som uppnått perfektion, de 125 graderna som utgör den fullständiga korrigeringen av ens själ.
Michael LaitmanDr Michael Laitman (1946-) är grundare av och ordförande för Bnei Baruchs Kabbalistiska Utbildnings & Forskningsinstitut, som är hängivet undervisningen och spridandet av den kabbalistiska visdomen. Han är professor i ontologi, och innehar en doktorsgrad i filosofi och kabbala, såväl som en magisterexamen i biocybernetik.
Efter ett livslångt sökande efter en plats där han kunde studera hela verklighetens omfattande system, fann dr Laitman till slut sin lärare – Kabbalisten Rabbi Baruch Shalom Ashlag (Rabash), den förstfödde sonen och efterföljaren till den store kabbalisten Baal HaSulam (se ovan). Under de följande 12 åren, fram till Rabashs bortgång, lämnade han aldrig Rabashs sida.
Dr Laitman tjänade som Rabashs personlige assistent, sekreterare, och främste student. Med Rabashs uppmuntran skrev och publicerade dr Laitman sina första tre böcker 1983. Efter Rabashs bortgång började dr Laitman utveckla den kunskap han erhållit och sprida den öppet, så som Rabash instruerat honom. 1991 grundade han Bnei Baruch, en grupp kabbalastudenter som dagligen förverkligar Baal HaSulams och Rabashs arv. Idag har Bnei Baruch utvecklats till en omfattande internationell organisation med tusentals studenter över hela världen, som forskar i, studerar, och sprider den kabbalistiska visdomen.

Register

Donate