Vad är kabbala?

Enligt den kabbalistiska visdomen består verkligheten av två krafter, eller kvaliteter: viljan att ta emot och viljan att ge, även känd som Skaparen. Den kabbalistiska visdomen är ett vetenskapligt verktyg avsett för att studera dessa båda krafter, som är grunden till allt omkring oss.

Vi utforskar vår värld med hjälp av naturvetenskaper så som fysik, kemi och biologi. Men naturvetenskaperna studerar enbart den fysiska världen som vi upplever med våra fem sinnen. För att verkligen förstå världen vi lever i behöver vi ett forskningsverktyg som kan hjälpa oss att undersöka den dolda sfären, som våra vanliga sinnen inte kan förnimma: den värld som styrs av dessa viljans två krafter. Detta verktyg är den kabbalistiska visdomen.

Varför nu?

I århundraden var kabbala ett "förbjudet" ämne, som bara lärdes ut till ett fåtal utvalda. Kabbalisterna ansträngde sig mycket för att hitta på historier som skulle avleda folk från att undersöka läran. Varför lärs kabbala ut öppet idag och studeras nu överallt?

Som kabbalisterna Rav Yehuda Ashlag, Vilna Gaon (AGRA), och många andra framstående kabbalister har förutsett, markerade slutet av 1900-talet en fundamental förändring i mänsklighetens historia. För första gången konfronteras mänskligheten med den här världens globala natur, genom aspekter så som Internet, ekonomin, miljöutmaningar, för att bara nämna ett fåtal. Det är just den här tiden kabbalisterna väntat på, för kabbala har verktygen för att verka i denna nya, globalt sammankopplade värld.

Förbudet har nu lyfts och kabbala är öppet för alla. Mänskligheten på 2000-talet har blivit redo att se kabbala för vad den verkligen är – en vetenskaplig, tidsbeprövad, empirisk metod för att uppnå ett helt nytt sätt att relatera till både den värld vi ser och den vi inte ser.

Hur kommer det att påverka mitt liv?

Att studera kabbala är en fascinerande resa. Det förändrar våra perspektiv på världen och människorna omkring oss och uppenbarar sidor inom oss själva som vi inte visste fanns. Det är en upptäcktsresa som påverkar livets alla nivåer: våra relationer med vår familj, våra vänner och medarbetare. Kabbala hävdar mycket enkelt att när vi vet hur vi ska förbindas direkt med Skaparen, utan mellanhänder, kommer vi att finna vår inre kompass. Det är kabbalans mål ‒ att hjälpa oss skapa och upprätthålla en direkt förbindelse med Skaparen. När vi gör det, kommer vi inte längre att behöva ytterligare vägledning.

Välkommen till den kabbalistiska visdomen!

Register

Donate