Vad hittar du här?

Bnei Baruch förser dig med den mest kompletta utbildningen av autentisk kabbala som finns tillgänglig på Internet. Med tjänster som sträcker sig från Internetbaserade kurser till det mest omfattande biblioteket med kabbalistiska skrifter i världen vill Bnei Baruch förse dig med en miljö där dina frågor blir besvarade och där du kan utveckla din förståelse för världen vi lever i.

Läs mer om Bnei Baruch

Bnei Baruchs kabbalistiska utbildningscenter tillhandahåller möjlighet för distansstudier för elever från Europa. Den grundläggande kursplanen består av två terminer med lektioner som sträcker sig över 20 veckor. Under livelektionerna är det möjligt att ställa frågor till instruktörerna genom webbgränssnittet. Mellan lektionerna har du tillgång till ett Forum för frågor och svar och facebookgrupper, bemannade av instruktörer och erfarna elever.

Läs mer om kursplanen

Bnei Baruch grundar sina kurser på skrifter av de största kabbalisterna genom tiderna, såsom Shimon Bar-Yochai (Rashbi), Isaac Luria och Yehuda Ashlag (Baal HaSulam).

Läs mer om de kabbalistiska källorna

Vad är autentisk kabbala?

Kabbala är den vetenskap som utforskar människans ursprung, hennes syfte i livet och metoden för att uppnå en verklighetsuppfattning bortom kroppens fem sinnen. Trots att kabbala behandlar element som för närvarande är bortom vår uppfattningsförmåga är det i själva verket en mycket praktisk metod som kan tillämpas här och nu.

Mycket har skrivits om kabbala under tusentals år, men människor har blandat samman den med andra läror. Detta har skapat många myter, missuppfattningar och oriktigheter. Det källmaterial som används i kabbala är endast det som de största erkända kabbalisterna har producerat. På så vis garanteras eleverna den autentiska visdom som överförts från lärare till elev genom tiderna.

Läs mer om autentisk kabbala

Vad är Zohar?

Zohar är en uråldrig text som av många anses vara andlig visdoms ursprungsbok. Den är skriven i form av legender och dess sanna betydelse har därför varit fördold under århundraden. Zohar förser oss med ett värdefullt verktyg för att hjälpa mänskligheten att nå ett högre tillstånd av medvetande och potential. 

Det kabbalistiska utbildningscentrets kurser förbereder dig för att kunna tillgodogöra dig Zohars budskap och metod. Det är något en person inte kan göra på egen hand utan enbart med rätt handledning och i förbindelse med andra.

Läs mer om Zohar

Register

Donate