Utforska Zohars mysterier

Zohar skrevs för att mätta dagens nya begär

Zohar beskrev mänsklighetens nuvarande situation redan för 2 000 år sedan – den växande stressen, depressionen och de globala problemen. Den förklarar att lösningen till dessa problem ligger i upptäckten av den sanna verkligheten vi befinner oss i, som föds ur ett nytt begär som kommer att leda oss till obegränsad och evig tillfredsställelse. Det är ett begär som går utöver människans självcentrering, ett begär att uppenbara den harmoni som potentiellt redan existerar om människan vill förverkliga den.

Zohar skrevs av Rabbi Shimon Bar Yochai och nio av hans studenter, som alla vigde sina liv åt att finna svaren på livets grundläggande frågor. Tillsammans uppnådde de den fullständiga bilden av verkligheten. De skrev Zohar för att hjälpa oss mätta detta nya begär i vår era. Den är skriven med ett dolt språk, som till synes innehåller alla möjliga sorters berättelser, allegorier och historiska händelser. För att upptäcka vad Zohar verkligen talar om, krävs vägledning med texten. Genom denna studie genomgår man inre förändringar som utvecklar en ytterligare verklighetsperception inombords, som gör det möjligt för en att börja se den andliga värld som beskrivs i Zohar.

Register

Donate